Galeri Nev

Galeri Nev


Çeşitli malzemelerle çalışan ve galerinin farklı kuşaklarını temsil eden Alev Ebüzziya, Aslı Çavuşoğlu, Ahmet Doğu İpek, Ali Kazma, Mübin Orhon ve Tiraje’yi bir araya getiren sergi sanatçıların düşünsel ve fiziksel yaratım süreci belli evreleri kapsayan uzun ve meşakkatli yolu inceliyor.